Stacje dekontaminacji powietrza metodą fotokatalizy

Fotokataliza to proces chemiczny, który polega na zmianie szybkości lub inicjacji reakcji chemicznej z udziałem światła w obecności fotokatalizatora.
 
Jednym z najbardziej efektywnych fotokatalizatorów jest ditlenek tytanu (TiO2), który inaktywuje szkodliwe wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie i lotne związki organiczne. Działanie fotokatalizy jest podobne do działania fotosyntezy w przyrodzie. Produktem końcowym tej reakcji jest niewielka ilość CO2 i pary wodnej.
 
 
Ventus to nowoczesna stacja do dekontaminacji powietrza zaprojektowana do pomieszczeń zamkniętych, w których niewielki dystans pomiędzy przebywającymi osobami sprzyja transmisji pomiędzy nimi wirusów (w tym SARS-COV-2), bakterii czy grzybów.
 
W naszych urządzeniach zastosowana została unikalna konstrukcja warstw ceramicznych z nałożonymi modyfikowanymi warstwami ditlenku tytanu (TiO2), która jest kluczem do skutecznej dezynfekcji powietrza w procesie fotokatalizy. Uzyskiwane wyniki trwałej inaktywacji szkodliwych wirusów, bakterii, grzybów, pleśni i lotnych związków organicznych dają gwarancję skuteczności, co zostało potwierdzone licznymi badaniami, zarówno na gruncie akademickim, jak i klinicznym.
 
 
Zalety wyróżniające nasze urządzenia serii VENTUS:
– skuteczność na najwyższym poziomie potwierdzona badaniami akademickimi oraz klinicznymi,
– możliwość ciągłej pracy w otoczeniu ludzi, bez konieczności wyłączania pomieszczeń z użytku, 
– pełne bezpieczeństwo pacjentów, personelu i urządzeń znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu, 
– kompleksowość rozwiązania w zakresie inaktywacji wirusów, bakterii, grzybów, pleśni oraz lotnych związków organicznych,
– unikalna i opatentowana struktura dezaktywująca, 
– rekomendacja Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
– atest higieniczny PZH,
– kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z normami PN-EN 61000-3-2 oraz PN-EN 55011,
– współpraca merytoryczna z polskimi jednostkami naukowymi, 
– modele dedykowane dla pomieszczeń o kubaturze do 150 m3 i 300 m3,
– Produkt Polski.